Denis Anfilov vytváří umělecké objekty, instalace, restauruje náboženské umění a zabývá se netradičními fotoobrazy. Je spoluzakladatelem restaurátorského sdružení “Agnus”.

Denis Anfilov creates art pieces, installations, restores religious art and make non-traditional photoimages. He is a co-founder of the restorers’ association “Agnus”.

Study: Art High School in Prague – sculpture

GALLERY OBJECTS

PHOTOIMAGES