Robo Melo zde prezentuje své fotografie. Pracuje jako dokumentarista, režisér, kameraman a fotograf. Pracuje s klasickou analogovou fotografií, preferuje její nedostatky a rozdíly oproti současné digitální technologii. Vzhled jeho fotografií vychází z použití netradičních kamer, aniž by byly použity další postprodukční techniky. V Atelieru 45 působí jako dvorní fotograf a lektor kurzu fotografie a videotvorby.

Studia: Střední odborná škola filmová v Praze – filmová tvorba a Akademie múzických umění v Bratislavě – dokumentární film

FOTOGRAFIE