Robo Melo zde prezentuje své fotografie. Pracuje jako dokumentarista, režisér, kameraman a fotograf. Pracuje s klasickou analogovou fotografií, preferuje její nedostatky a rozdíly oproti současné digitální technologii. Vzhled jeho fotografií vychází z použití netradičních kamer, aniž by byly použity další postprodukční techniky. V Atelieru 45 působí jako dvorní fotograf.

Robo Melo works as an documentary maker, director, cameraman and photographer. He works with classic analogue photography, preffering its imperfections and differences over contemporary digital technology. The look of his photos cames from the usage of non-traditional cameras, without employing further post-production techniques. Robo Melo fotografie

Study: High School of Film Technic in Prague – Film Production and The Academy of Performing Arts in Bratislava – Documentary Film

GALLERY ART PHOTOS